EN / PL

Analytics Conf

7 godzin prelekcji, warsztatów i case study dotyczących Data Analytics, ponad 150 uczestników i jeszcze więcej chętnych!
Pierwsza edycja AnalyticsConf, konferencji zorganizowanej przez Microsoft oraz Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER, której towarzyszyło nie tylko liczne grono specjalistów
IT z całej Polski, ale i spora dawka wiedzy, dowiodła, że tego typu spotkania branży to celne i potrzebne inicjatywy.

Naszą rolą było zadbanie o kompletną komunikację wizualną konferencji - od strony internetowej, przez stworzenie całej spójnej identyfikacji wydarzenia.

© Copyright ManyColors 2016. All rights reserved.